Priser och bokning

Priser och bokning

Bagarstuga:                            Bastustuga:                      Bastustuga med badtunna
Dygn: 900 skr                                        Dygn: 900 skr                                Dygn: 2500skr
Vecka: 5800 skr                                    Vecka: 5800 skr 

 
Båt,canot,flytvästar,badplats,grillplats ingår i priset. Bastuflotte finns för uthyrning enstaka kvällar, vid veckohyrning ingår bastuflotten                                               

För bokning och övriga frågor kontakta:Skatauddens lantgård
Irene och Ulf Johansson
+46 70 209 29 63
+46 70 345 08 06
irene.oja.johansson@alvsbyn.net